പങ്കാളിയുമായി മാനസികമായി അടുക്കാൻ 4 കാര്യങ്ങൾ

പങ്കാളിയുമായി മാനസികമായി അടുക്കാൻ 4 കാര്യങ്ങൾ
1.പങ്കാളിയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. പങ്കാളി പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാതിരിക്കുകയോ ഭാഗീകമായി കേള്‍ക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ ് അത് ബന്ധത്തില്‍ അകല്‍ച്ച സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

2.അവരുടെ കര്യങ്ങളിലും താല്‍പര്യം കാണിക്കുക. പങ്കാളിയുടെ താല്‍പര്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും കഴിയുന്ന സമയങ്ങളില്‍ അവര്‍ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ അവരുടെ കാര്യത്തില്‍ നമ്മള്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുകയും ബന്ധം കൂടുതല്‍ ദൃഢമാവുകയും ചെയ്യും.

3.പങ്കാളിക്ക് ചെറിയ കുറിപ്പുകള്‍ കൈപ്പടയില്‍ എഴുതി നല്‍കുക. ചെറിയ വിശേഷങ്ങള്‍ക്ക് പോലും ഇത്തരം കുറിപ്പുകള്‍ നല്‍കിയാല്‍ അത് അവര്‍ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയു വളരെ നല്ല ഒരു ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

4.എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന നല്ലതും ചീത്തയുമായ കാര്യങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുക. ഇത് തിരിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും രഹസ്യങ്ങളില്ലാത്ത ബന്ധമായി അത് വളരാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *