അവൽ വിളയിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം

അവൽ വിളയിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം

അവൽ (Brown ) – I Kg, ശർക്കര പാനി – 1 cup, തേങ്ങ ചിരകിയത് – 1 തേങ്ങ
നെയ്യ് – 3t bട, കാഷ്യൂ നട്ട്, തേങ്ങ കൊത്ത്- അവശ്യത്തിന് (കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ taste കൂടും.)
ജീരകം ,എലക്ക പൊടി – 1 tbs
കറുത്ത എള്ള് – 2tbs
വെളുത്ത എള്ള് – 2tbs

കാഷ്യൂനട്ടും തേങ്ങ കൊത്തും 1 tbspനെയ്യിൽ വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക.same നെയിലേക്ക് 2 Size എള്ളും ഇട്ട് മൂപ്പിക്കുക ,ശർക്ക പാനി ചേർക്കുക അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയതുംജീരകം, എല്ലക്ക പൊടിയും ചേർക്കുക. പിന്നെ അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കിയോജിപ്പിക്കുക. അതിലേക്ക് വറുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂ നട്ടും തേങ്ങക്കൊത്തും ബാക്കി നെയ്യും ചേർത്ത് നന്നായി ഉണക്കി എടുക്കുക. 1 week കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *